Total Pageviews

Kepimpinan - Diwarisi atau dibentuk?


Adakah pemimpin wujud kerana dilahirkan dari keluarga pemimpin atau pemimpin boleh dibentuk? Ini sering saja mengundang perdebatan. Saya mempunyai pandangan sebegini...
Banyak bentuk kepimpinan boleh dikaji melalui aktiviti sukan

Kepimpinan adalah satu set kemahiran - ia bukanlah DNA yang diwarisi seperti ciri keturunan. Kepimpinan boleh dibangunkan menerusi pelbagai kaedah. Terdapat banyak perbezaan daam ciri kepimpinan di antara seorang pemimpin dengan pemimpin yang lain.

Pemimpin wujud tanpa mengira dari mana sumbernya.
Pemimpin hadir dalam pelbagai situasi dan konteks.
Tidak semestinya dari keluarga berdarah pemimpin atau pun bukan semestinya pemimpin perlu dibentuk dengan acuan tertentu.

Pemimpin yang dilihat datang dari keturunan pemimpin boleh dibahagikan kepada 2 bentuk
1. Jawatan keturunan – mewarisi jawatan dari ahli keluarga contohnya sebagai Raja, Sultan, Ketua Masyarakat, Pemilikan syarikat , pemegang saham dan sebagainya
2. Dibangunkan potensinya sejak muda – Ibu bapanya sering membawa anaknya melihat proses berkaitan kepimpinan, ditugaskan dengan peranan kepimpinan sejak kecil , dicalonkan sejak kecil dan segala usaha pembangunan potensi diberikan kepadanya

Pemimpin juga boleh dibentuk. Calon – calon ini dilihat berpotensi apabila mereka mempunyai beberapa ciri berikut:
a.       Kebolehan berkomunikasi yang baik
b.      Keyakinan diri yang tinggi
c.       Kemampuan membuat keputusan
d.      Boleh mendengar pendapat orang lain
e.      Memiliki pandangan yang jauh dan jelas

Pemimpin boleh dibentuk dalam pelbagai keadaan. Antaranya ialah:
1. Jawatan dalam pekerjaan. Pemimpin dipilih berdasarkan tahap kelayakan yang ditetapkan oleh organisasi. Setelah tapisan dibuat, pemimpin diberikan ruang dan peluang untuk dimajukan potensinya. Pemimpin sebegini dinaikkan ke jawatan lebih tinggi bukan kerana kemampuannya memimpin tetapi kerana keberkesanan dalam perlaksanaan tugasan yang terdahulu. Contohnya, seorang pekerja dinaikkan pangkat sebagai Penyelia kerana keberkesanan kerja yang ditunjukkan semasa dia di jawatan kerani. Maka dia diangkat bukanlah kerana dia hebat sebagai penyelia tetapi sebaliknya hebat sebagai kerani.

    2. Peranan dalam pasukan – Pemimpin di dalam sesebuah pasukan mempunyai lapisan yang banyak. Setiap peringkat memerlukan pemimpinnya yang tersendiri. Pemimpin memainkan spesifik bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Sebagai contoh, pemimpin pasukan sukan, biasanya dilantik berdasarkan ciri kebolehan beraksi dengan baik dan dilantik sebagai ketua dan seterusnya diberikan ruang untuk bereksperimen dengan tugasan itu. Maka terhasillah ketua pasukan yang hebat atau sebaliknya bergantung kepada sejauh mana dia diberikan input berkaitan dan ruang mengaplikasikannya.


Perbezaan antara kedua – duanya ialah proses pembikinan pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang dilihat hadir dari keturunan pemimpin dibangunkan atas kapasiti fungsi yang berkaitan legasi keturunannya. Maka pencapaian pemimpinan terdahulu akan menjadi kayu pengukur untuk melihat sejauhmana pemimpin baru ini berjaya meneroka potensinya. Manakala pemimpin yanag dibangunkan pula sangat memerlukan beberapa pencapaian awal untuk dinilai potensinya sekaligus melayakkan dirinya terpilih bagi proses pembangunan oleh pihak yang berkepentingan.

No comments: