Total Pageviews

Bengkel Psikologi Cemburu & Iri Hati

Salam.
Prof Madya Mohd Makzan Muza merupak orang yang bertanggungjawab membawa saya ke bidang psikologi. Kenalan rapat arwah abang saya ini banyak memberi inspirasi kepada saya sejak saya di alam remaja. Kini beliau mengorak langkah membawa revolusi psikologi dengan menganjurkan Bengkel Psikologi Cemburu & Irihati pada 27 dan 28 Oktober ini. Berikut adalah maklumat program berkenaan
Kerap kali kita mendengar malah ada yang pernah berdepan dengan isu cemburu dan irihati dalam kehidupan seharian khususnya dalam kehidupan berumahtangga dan berkeluarga. Kedua-dua isu cemburu dan irihati dalam realiti kehidupan mempengaruhi kesejahteraan diri.

Disebabkan cemburu muncul tindakan-tindakan di luar pertimbangan kewarasan akal dalam perhubungan suami isteri atau di kalangan pasangan bercinta dalam bentuk penderaan lisan, fizikal dan mental. Jika cemburu tidak dikendalikan, diurus hingga berlarutan dalam suatu jangkamasa ia boleh menjadikan kehidupan berumahtangga dan berkeluarga tidak tenteram jauh sekali harmoni dan di tahap yang melampau boleh berakhir dengan tragedi.

Dan dalam interaksi sosial, perhubungan sosial menjadi tengang hingga terjejas silaturahim gara-gara isu irihati yang tidak dapat dibendung. Akibat irihati, ramai yang tidak tenteram jauh sekali aman damai. Irihati membelenggu, menghadkan diri untuk melangkah ke hadapan dalam usaha untuk mempertingkatkan ketrampilan, kebolehan, kelebihan malah kekuatan diri dalam kehidupan peribadi mahupun profesional.

Memandangkan isu cemburu dan irihati merupakan antara permasalahan psikologikal kehidupan wajar sekali kedua-kedua isu cemburu dan irihati diketengahkan dalam suasana pertukaran dan perkongsian maklumat. Menerusi bengkel cemburu dan irihati yang julung-julung kali diadakan di Malaysia ini, ia dapat membantu mengenal, memahami aspek-aspek psikologikal cemburu dan irihati yang kerap membelenggu diri. Oleh itu Psychology Learning Training menjemput anda untuk menghadiri satu-satunya bengkel unik ini.

OBJEKTIF BENGKEL

1. Mengupas isu psikologi cemburu dan irihati dalam konteks perhubungan interpersonal.
2. Memahami pengaruh-pengaruh psikologikal cemburu dan irihati.
3. Memberi kefahaman bahawa cemburu dan irihati adalah dua isu yang berbeza.
4. Teknik mengurus dan mengendalikan cemburu dan irihati bagi kesejahteraan kehidupan

FASILITATOR BENGKEL

Psychology Learning Training menjemput Prof. Madya Mohd Makzan Musa dari Jabatan Psikologi & Kaunseling, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia sebagai fasilitator bengkel ini. Beliau mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Psikologi) dengan kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Masters of Arts (Psychology) dari Universiti of San Diego, California, Amerika Syarikat. Fasilitator jemputan mempunyai pengalaman 20 tahun mengajar, melakukan penyelidikan dan penyeliaan penyelidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam bidang Psikologi dan Psikologi Sosial. Beliau ada menerbitkan buku PSIKOLOGI SOSIAL terbitan Utusan Publications & Distributions di samping menulis artikel-artikel psikologi untuk beberapa majalah tempatan, perunding, penulis modul serta fasilitator Program PERMATA KASIH, KEIBUBAPAN ANAK REMAJA dan PARENTING @ WORK anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga (LPPKN), Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga. Topik cemburu dan irihati dalam bidang Psikologi Sosial adalah tumpuan penelitian beliau diperingkat pengajian Doktor Falsafah di samping penulisan dan perbentangan kertas kerja dalam dan luar negara. Sebelum berkhidmat dengan Universiti Utara Malaysia beliau pernah berkhidmat di Bahagian Rawatan & Pemulihan Dadah (kini Agensi Anti Dadah Kebangsaan) dan Pegawai Bimbingan dan Nasihat ITM (kini UiTM) di kampus Segamat Johor
Yuran Penyertaan - RM400 (tidak termasuk penginapan)
Sila hubungi saya untuk maklumat lanjut
013-3889214

No comments: